دستمال توالت فله ای

دستمال توالت فله ای

دستمال توالت فله ای

نوع خمیر : ویرجین پالپ

نوع تولید : تیغ و تا ( تیغ خورده پلکانی )

ابعاد : 11*22 سانتی‌متر

گرماژ هر برگ : 25 gms

تعداد : 300 برگ دولایه

 

دستمال توالت فله ای
دستمال توالت جعبه ای

دستمال توالت جعبه ای

دستمال توالت جعبه ای

نوع خمیر : ویرجین پالپ

نوع تولید : تیغ و تا ( تیغ خورده پلکانی )

ابعاد : 11*22 سانتی‌متر

گرماژ هر برگ : 25 gms

تعداد : 150 برگ 2 لایه

بسته بندی : جعبه مقوایی

دستمال توالت جعبه ای
دستمال توالت 12 قلو

دستمال توالت 12 قلو

دستمال توالت 12 قلو

نوع خمیر : ویرجین پالپ

نوع تولید : رول

ابعاد : 10*11 سانتی‌متر

گرماژ هر برگه : 17.5-18.5 gms

تعداد لایه : 4لایه

وزن خالص هر رول : 100 گرم / 120 گرم

دستمال توالت 12 قلو
دستمال توالت 6 قلو

دستمال توالت 6 قلو

دستمال توالت 6 قلو

نوع خمیر : ویرجین پالپ

نوع تولید : رول

ابعاد : 10*11 سانتی‌متر

گرماژ هر برگه : 17.5-18.5 gms

تعداد لایه : 4لایه

وزن خالص هر رول : 100 گرم / 120 گرم

دستمال توالت 6 قلو
دستمال توالت 4 قلو

دستمال توالت 4 قلو

دستمال توالت 4 قلو

نوع خمیر : ویرجین پالپ

نوع تولید : رول

ابعاد : 10*11 سانتی‌متر

گرماژ هر برگه : 17.5-18.5 gms

تعداد لایه : 4لایه

وزن خالص هر رول : 100 گرم / 120 گرم

دستمال توالت 4 قلو
دستمال توالت دو قلو

دستمال توالت دو قلو

دستمال توالت دو قلو

نوع خمیر : ویرجین پالپ

نوع تولید : رول

ابعاد : 10*11سانتی‌متر

گرماژ هر برگه : 17.5-18.5 gms

تعداد لایه : 4لایه

وزن خالص هر رول : 100 گرم / 120 گرم

دستمال توالت دو قلو