کیسه زباله


ابعاد : در سایز های مختلف

رنگ : موجود در  رنگ های مختلف