شرکت مهرپدیده امرتات از سال 1394 آغاز به فعالیت کرده است. مهرپدیده امرتات به عنوان تامین کننده محصولات بهداشتی و سلولزی تعداد زیادی از بیمارستان ها، خطوط هوایی، مجموع های تفریحی، تجاری و اداری در داخل کشور می باشد. این مجموعه تنها نماینده شرکت حریر پارسیان تولید کننده دستمال های کاغذی با برند حریر در کشور می باشد. شرکت حریر پارسیان در سال 1340 آغاز به کار کرده و در انجمن سلولزی ایران عضویت دارد.