مخزن دستمال توالت استیل

مخزن دستمال توالت استیل

مخزن دستمال توالت استیل

جنس بدنه : استیل

ابعاد : 10*26*14 سانتی متر

ظرفیت : 300 برگ دولایه

نوع قفل : کلید فلزی

مخزن دستمال توالت استیل
blank
مخزن دستمال حوله ای استیل

مخزن دستمال حوله ای استیل

مخزن دستمال حوله ای استیل

جنس بدنه : استیل

ابعاد : 10*26*28 سانتی متر

ظرفیت : 300 برگ دولایه

نوع قفل : کلید فلزی

مخزن دستمال حوله ای استیل
blank
مخزن دستمال حوله ای پلاستیکی

مخزن دستمال حوله ای پلاستیکی

مخزن دستمال حوله ای پلاستیکی

جنس بدنه : ABS

ابعاد : 12*25*28 سانتی متر

ظرفیت : 300 برگ دولایه

نوع قفل : پلاستیکی ثابت / فشاری

مخزن دستمال حوله ای پلاستیکی
blank
blank
مخزن دستمال توالت پلاستیکی

مخزن دستمال توالت پلاستیکی

مخزن دستمال توالت پلاستیکی

material : ABS

جنس بدنه : ABS

ابعاد : 12*14*24 سانتی متر

ظرفیت : 300 برگ دولایه

نوع قفل : پلاستیکی فشاری

مخزن دستمال توالت پلاستیکی
blank
blank